В сучасних умовах серйозної конкурентної боротьби між медичними клініками величезну роль відіграє репутація клініки, її обличчя і неповторність фірмового стилю. Елементи фірмової ідентифікації будь-якої компанії створюють сприятливий імідж і підвищують ефективність її діяльності. Фірмовий стиль дозволяє медичній клініці виділятися серед інших, залучаючи тим самим до себе клієнтів.

Потреба у створенні корпоративного стилю виникає у медичної клініки тоді, коли її бізнес активно розвивається і розширюється, внаслідок чого потрібно підвищувати конкурентоспроможність і виділятися серед аналогічних конкуруючих клінік. Для пацієнтів вже сама по собі наявність у клініки корпоративного стилю говорить про те, що вона досить надійна і стабільна, що такій клініці можна довіряти.

Фірмовий стиль включає в себе ряд обов'язкових елементів. Розробка і нанесення логотипу клініки на медичний халат - це далеко не все, що потрібно для створення закінченого образу бренду в очах споживачів. Процес розробки фірмового стилю для приватних медичних установ включає в себе кілька етапів.

Етапи розробки фірмового стилю для медичних установ

1. На першому етапі проводиться ретельний аналіз конкурентного середовища на відповідному ринку і визначається цільова аудиторія.

2. Другий етап - це розробка концепції клініки, суть якої буде відображена в логотипі. Тут важливо встановити основне кредо, а також принципи і правила, за якими буде здійснювати свою діяльність клініка. Білий халат в очах більшості людей - це символ високої моралі і відповідальності. Саме тому для приватного медичного закладу особливу роль відіграють етичні пріоритети, відображені в його фірмовому стилі і відіграють основну роль в повсякденній діяльності співробітників.

3. На третьому етапі створення корпоративного стилю систематизується вся зібрана раніше інформація і на основі неї розробляється дизайн. Колірна гамма і візуальні символи, які будуть використані в корпоративному стилі клініки, відіграють основну роль, тому що саме з їх допомогою повсякденний спецодяг співробітників клініки формуватиме у пацієнтів уявлення про її роботу. Саме на цьому етапі створюються базові елементи стилю - логотип, фірмовий колір і фірмовий блок.

4. Четвертим етапом створення фірмового стилю є втілення його в життя. На цьому етапі розробляється дизайн ділової документації клініки, створюється зовнішнє оформлення будівлі та внутрішніх приміщень, купується модний медичний одяг і здійснюється нанесення логотипу на нього.

5. На цьому створення фірмового стилю медичної клініки можна вважати завершеним і переходити до п'ятого етапу - підтримки і постійного оновлення іміджу. Для цього використовуються найрізноманітніші методи і прийоми, в яких модний медичний одяг відграє далеко не останню роль.

Зрозуміло, це лише загальні поради по розробці базових елементів корпоративного стилю приватного медичного закладу, але вони при створенні бренду клініки з впізнаваним ім'ям є обов'язковими.